Enkel lead-generering

Enkel och effektiv marketing automation

Få dina varma leads serverade automatiskt i realtid, till rätt person. Det finns inga magiska genvägar för att hitta varma leads, det är ofta en kombination av olika kanaler och strategier som ger bäst resultat.

Oavsett om du arbetar med e-postkampanjer, sociala medier eller vill tappa ur din webb på leads kommer Salesbox göra dig effektivare.

Låt marknad och sälj arbeta effektivt ihop för att säkra ert företags tillväxt.

Tappa ur dina kampanjer på leads i realtid

Salesbox kommer med inbyggda kampanjfunktioner för att göra det lätt att förse säljteamet med varma leads i realtid. Salesbox är integrerat med Mailchimp, LinkedIn och Facebook för att enkelt tappa ur dina epost- och sociala mediekampanjer på leads.

maillist

Segmentera era listor

Använd standardfält, egna datafält och avancerade sökningar för att segmented dina konton och kontakter i Salesbox.

När du fått fram ditt sökresultat, lägg enkelt till resultatet till en befintlig Mailchimp-lista eller skapa en ny, direkt från Salesbox.

Group 14

Tappa ur dina e-postkampanjer på leads your email campaigns for leads

Koppla en Salesbox-kampanj till dina utvalda Mailchimp-brev (Utkast, schemalagda, aktiva) och tappa ur dessa på leads. Salesbox säkerställer att du endast får relevanta leads genom smart lead beräkningar.

Group 23

Duplikatkontroll & berikning

Salesbox säkerställer att du endast får ett aktivt lead per kontakt och intresseområde, oavsett hur många kanaler som leadet kommer från.

Ju mer kontakten interagerar med din kampanj, web etc. desto högre prioritet får leadet i Salesbox. Varje kanal bidrar med mer data om ditt lead vilket skapar bättre underlag.

Sitt inte fast i skyttegraven – integrera sälj, marknad och ledning till en sömlös maskin för bättre effektivtet, omsättning och lönsamhet.

Realtidsmeddelanden

Är du trött på långa ledtider innan lead-listan hamnar hos sälj efter en kampanj?

Salesbox skickar meddelanden i realtid till den relevanta användaren när leads läggs till i användarens lead-lista.

PastedGraphic-4-1-min

Tappa ur LinkedIn och Facebook på leads

Publicera era kampanjer på LinkedIn & Facebook och låt Salesbox hålla koll på interaktionerna åt er. Om LinkedIn eller Facebook användaren interagerar med er post kommer de läggas till som leads i Salesbox.

Tappa ur er webbsida på relevanta leads

Skaffa realstids-insikter om era webbesökare. Använd Salesbox webbleads för att konverera anonym trafik till identifierade leads som skickas in i Salesbox.

Digitala tillgångar bör fungera för att generera trafik. Strategin bör vara att konvertera denna trafik till leads, som skickas till säljavdelningen.

Salesbox Leadboxer integrationsflöde

Salesbox Lead generering med LeadBoxer erbjuder två signifikanta fördelar.

1. Tidig identifiering

Börja konvertera din anonyma trafik till leads i Salesbox.

Få meddelande i realtid när leads läggs till och agera när du är relevant för din potentiella kund..

Berika enkelt dina leads med information från LinkedIn, e-post och .CSV-listor.

2. Enkel kvalificeringsprocess

Med Salesbox leadflöden och Leadboxers generering av leads från er webb blir det enkelt att kvalificera, följa upp och ta ombord nya kunder.

Spåra varje aktivitet dina besökare tar på er webb och hur de eventuellt konverterar till leads, affärsmöjligheter och orders.

Låt Salesbox smarta leadflöden guida er till en ny affär.

= Resultat

Salesbox lead generering från webben gör att ert säljteam:

  • Fokuserar på företag som redan visat intresse för er.
  • Agerar snabbare och genererar mer försäljning.
  • Får kontroll på era konverteringsgrader
  • Blir upp till 80% effektivare
LeadBoxer-screen-transparant-min

Få till lead-poängen rätt från start med LeadBoxer

Att sätta lead-poäng är en metodik som används för att ranka leads mot en skala som representerar ett uppfattat värde varje lead representerar i organisationen.

Vad är LeadBoxer

LeadBoxer gör det enkelt att hitta nya leads för ert företag, få värdefulla insikter om era webbesökare, effektivisera leadkvalificeringen och öka omsättningen.

LeadBoxer erbjuder avancerad realtidsinformation om vem som besöker er webbsida.

leadscore-breakdown-and-slider-settings

Hur LeadBoxer skiljer sig

LeadBoxer är uppbyggt på sin egen stordata-teknik. Mjukvaran använder en lead-poängsalgoritm för att ta fram dina mest intressanta leads från webben.

Med andra ord, LeadBoxer poängsätter och rankar alla era leads kontinuerligt.

Du kan också påverka lead-poängen samt vikta specifika typer av leads och branscher.

dollar-black-circle-icon-28

GENERERA HÖGRE INTÄKTER

LeadBoxer använder en egenutvecklad algoritm och datakälla för att ge er detaljerad information om varje enskild webbesökare.

78791-200

SAMLA IN LEADS MED STORDATA

Med LeadBoxer, får du stordatafördelen. LeadBoxer använder avancerade metoder för rankning och hitta kvalificerade leads som besöker er webbsida.

46871-200

FOKUSERA PÅ FÖRSÄLJNING

Förbli fokuserad på er försäljning. Automatisera lead-genereringen så ni kan fokusera mer tid på att stänga lönsamma affärer.

Få kontroll på den firmografiska informationen

Firmografisk information är grupper av egenskaper för att segmentera potentiella kunder. Vad demografisk information är för människor är firmografisk information för organisationer.

Vilka företag är intresserade av vad

Salesbox & Leadboxer’s lead-generering arbetar för att tala om för er vilka företag och vilka typer av företag som besöker er webbsida.

Ni kan också se vilka produkter och tjänster som de är mest intresserade av.

Era försäljningsinsatser kommer bli mer framgångsrika med automatiserad leadgenerering som förser er med mer relevanta leads.

salesbox-crm-leads-board-macbook