f

Salesbox är...

... ett europeiskt Saas-företag som grundades i Stockholm 2014 med det främsta målet att digitalisera mindre företags hantering av sina relationer. Salesbox är den digitala verktygslådan som digitaliserar ett mindre företags professionella relationer. Detta oavsett om det handlar om relationshantering, prospektering, försäljning, kommunikationsloggning, hantering av offerter, kontrakt, e-signering eller fakturering. Plattformen ansluter de vanligaste affärsverktygen för att göra det möjligt för ett mindre företag att bli 100% digitalt, effektivt och skalbart oavsett var kollegorna är fysiskt belägna. Allt detta till en bråkdel av den traditionella kostnaden för digitalisering och utan någon bindningstid.

Var finns vi?

Salesbox bygger på en idé inte en geografisk plats. Salesbox är därför en geografiskt spridd organisation baserad på filosofin ``Du arbetar där du är.`` Det är viktigt för att kunna locka de allra bästa och mest engagerade människorna för vår resa.

Adress

Tysta gatan 4,

115 20 Stockholm,

Sweden

Org.nr.: 556938-8639