e-Signaturer gör er digitala

Signera era affärer & avtal direkt från Salesbox

Salesbox CRM ihop med e-Signaturer gör er 100% digitala, på riktigt! Hantera era offerter och avtal och få dessa påskrivna direkt i rätt sammanhang, dvs ert CRM. Med Salesbox inbyggda e-Signaturer behöver ni aldrig mer separera era avtal från era kunder. Med Salesbox CRM och e-Signaturer får ni en helhetslösning som hanterar alla era kundinteraktioner, affärer, orders, kundkommunikation, offerter och avtal. Gör det enkelt, testa Salesbox CRM med inbyggd e-Signering nu!

Välj bland många olika e-Signaturer

Salesbox kunder får GRATIS e-Signaturer fram till 31 Juli 2021!

Gör e-Signering smidigt & flexibelt

Salesbox e-Signaturer är juridiskt bindande i de allra flesta delar av världen. En elektronisk signatur har samma rättsliga effekt som ett traditionellt pappersdokument med en fysisk signatur. Innan du skickar ditt dokument från Salesbox väljer du vilken signeringsmetod som passar de signerande parterna bäst. Salesbox e-Signaturer stöder olika nationella BankID, SMS, e-post och skärmsignering.

Kombinera med dokumentmallar

Salesbox e-Signaturer är även inbyggda i Salesbox dokumentmallar. Med Salesbox modul för dokumentmallar blir det enkelt att skapa unikt designade offert och avtal i Salesbox. Designa era unika dokumentmallar med “Dra och släpp”-teknik och få mallen fylld automatiskt med data från Salesbox CRM. Med Salesbox skapar ni professionella offerter och kontrakt med några få knappklick. 

E-Signaturer gör det enkelt

Salesbox e-Signaturer är sömlöst inbyggda i Salesbox CRM för småföretag. Salesbox e-Signaturer gör det därför enkelt att göra kundhanteringen 100% digital. Få era offerter och avtal påskrivna från valfri plats och på vilken enhet som helst, i realtid! Låt Salesbox e-Signaturer minska er administration och öka er effektivitet så ni kan spendera mer tid på att få in fler kunder.

e-Signaturer som kostar mindre

Betala för det du förbrukar

Den traditionella leverantören av e-Signaturer erbjuder abonnemang per användare. Salesbox har märkt att detta riskerar att bli mycket dyrt för småföretag och har därför infört ”betala för vad du använder” istället för den mer vanliga metoden ”betala för vem som har tillgång”. Med Salesbox betalar ni istället för det ni förbrukar. Välj att köpa 2, 10, 25, 50 eller 100 e-Signaturer och förbruka dem under valfri tidsperiod.

Gör det enkelt att hitta dokumenten

För att göra det enkelt att få era signerade dokument sparade i rätt sammanhang kan ni lägga till era dokument för signering direkt från affärer, orders, företag eller kontakter i Salesbox. När alla parter har skrivit på kan ni välja att spara det signerade dokumentet på affären, ordern, företaget eller kontakten om ni har kopplat er OneDrive, Google Drive eller Dropbox till Salesbox. Ni kan självklart även spara dokumenten på en dator.

Bli av med flaskhalsarna

Eftersom e-Signaturer oftast säljs som användarabonnemang begränsas oftast antalet personer som får möjlighet att signera digitalt i ett företag. Effekten – Ni får flaskhalsar och ineffektiva arbetsflöden eftersom endast vissa kan skicka dokument för signering i verkligheten. Med Salesbox kan alla användare skicka dokument för signering. Effekten – Ni blir effektivare och snabbare i kundinteraktionerna.

Salesbox e-Signaturer släpps andra halvan av april 2021