e-Signering gör er digitala

Signera era affärer & avtal med Salesbox E-Signering direkt från Salesbox

Salesbox inbyggda e-Signering gör er 100% digitala, på riktigt! Hantera era offerter och avtal och få dessa påskrivna direkt i rätt sammanhang, dvs bland affärer och kunder. Med Salesbox behöver ni aldrig mer separera era avtal från era kunder. Med Salesbox effektiviserar ni därför inte bara säljprocessen utan även avslutsprocessen! Gör det enkelt, testa Salesbox inbyggda e-Signering nu!

Välj bland många olika metoder för e-Signering

Flexibel e-Signering

Salesbox e-Signaturer är juridiskt bindande i de allra flesta delar av världen. En elektronisk signatur har samma rättsliga effekt som ett traditionellt pappersdokument med en fysisk signatur. Innan du skickar ditt dokument från Salesbox väljer du vilken signeringsmetod som passar de signerande parterna bäst. Salesbox e-Signering stöder olika nationella BankID, SMS, e-post och skärmsignering.

Kombinera med offertmallar

Salesbox e-Signering är även inbyggt i Salesbox offertmallar. Med Salesbox modul för offertmallar blir det enkelt att skapa unikt designade offert och avtal i Salesbox. Designa era unika offertmallar med “Dra och släpp”-teknik och få mallen fylld automatiskt med data från Salesbox. Med Salesbox skapar ni professionella offerter och kontrakt med några få knappklick.

E-Signering gör det enkelt

Salesbox e-Signering är sömlöst inbyggt i Salesbox som digital verktygslåda småföretag. Salesbox gör det därför enkelt att hantera era relationer 100% digital. Få era offerter och avtal påskrivna från valfri plats och på vilken enhet som helst, i realtid! Låt Salesbox minska er administration och öka er effektivitet så ni kan spendera mer tid på att få in fler kunder.

Dokumentmallar & e-Signering

Använd dokumentmallar & e-Signering på affärer/orders, företag & kontakter (2:04)

e-Signera PDF:er

Se hur du laddar upp PDF:er för e-Signering på affärer/orders, företag & kontakter (2:20)

e-Signering som kostar mindre

Betala för det du förbrukar

Den traditionella affärsmodellen för digital signering är abonnemang per användare. Den modellen är ofta dyr för småföretag och Salesbox har därför infört ”betala för vad du använder” istället för den vanliga modellen ”betala för vem som har tillgång”. Med Salesbox betalar ni istället för det ni förbrukar. Välj att köpa förbetalda paket och förbruka dem under valfri tidsperiod, precis som kontantkorten hos teleoperatörerna.

Inga borttappade dokument

För att göra det enkelt att få era signerade dokument sparade i rätt sammanhang kan ni lägga till era dokument för signering direkt från affärer, orders, företag eller kontakter i Salesbox. När alla parter har skrivit på kan ni välja att spara det signerade dokumentet på affären, ordern, företaget eller kontakten om ni har kopplat er OneDrive, Google Drive eller Dropbox till Salesbox. Ni kan självklart även spara dokumenten på en dator.

Bli av med flaskhalsarna

Eftersom e-Signaturer oftast säljs som användarabonnemang begränsas oftast antalet personer som får möjlighet att signera digitalt i ett företag. Effekten - Ni får flaskhalsar och ineffektiva arbetsflöden eftersom endast vissa kan skicka dokument för signering i verkligheten. Med Salesbox kan alla användare skicka dokument för signering. Effekten - Ni blir effektivare och snabbare i kundinteraktionerna.