kk

orienteering

Fokus för en modern CFO

orienteering

Under en lång tid har den huvudsakliga uppgiften för en CFO varit att bokföra alla intäkter och utgifter för företaget. Det är därför vi på Salesbox kallar den traditionella CFOn för bokföraren.

Om man vänder på det kallar vi den moderna CFOn för dataanalytikern för att deras huvudsakliga ansvar är att analysera den automatiskt insamlade informationen och säkerställa att företaget går i rätt riktning. 

 

En traditionell CFO : Den reaktiva bokföraren

En traditionell CFO spenderar mycket tid på att samla in data fern olika avdelningar och källor.

När en traditionell CFO behöver summera månadens försäljning frågar denne säljchefen, som vanligtvis skickar över en excel-fil per e-post.

Samma sak angående vilka provisioner som ska betalas ut. Då kanske även HR behöver involveras och datat kanske t.o.m. levereras i en .csv-fil på en USB-sticka.

När en traditionell CFO väl lyckats samla in all data, kommer ytterligare en utmaning, alla filer behöver komma in i ett enhetligt format.

Detta betyder att en traditionell CFO riskerar spendera väldigt mycket tid på transformering, klippa, klistra, max data och gör om det igen ifall någon fil blir korrupt eller om vederbörande glömmer spara.

Företagets status i form av kostnadsprognoser, säljprognoser, omsättningsprognoser etc. blir lätt ögonblicksbilder som ges på månads- eller kanske kvartalsbasis.

Som man kan förstå är det också ett väldigt tidskrävande arbetssätt.

Mot den bakgrunden är det ingen överraskning att en traditionell CFO inte huvudsakligen är fokuserad på att analysera några framtidsscenarios.

Därför blir lätt en traditionell CFO mindre affärs-orienterad och mer fokuserad på regler och datastruktur, vilka självklart är viktigt men i detta fokus tappas lätt själva effekten av datat bort.

 

En modern CFO : Dataanalytikern…

En modern CFO vill inte spendera mycket tid på datainsamling. Varför ? För en modern CFO vill använda relevant mjukvara för varje avdelning som gör detta automatiskt.

 

> En säljplattform som förser alla med senaste sälj-datat, i realtid.

> Ett ERP för finansavdelningen som t ex automat genererar fakturor 

> En HR mjukvara som genererar månatliga löner, utlägg etc.

> etc…

Det är inte allt. Det är även för att en modern CFO behöver/vill :

 

Vara proaktiv: Genom att använda moderna mjukvaror och automatisering vet en modern CFO att automatisk datainsamling gör denne mer proaktiv och gör det möjligt att se saker innan de inträffar. Detta ger mer tid till ekonomiavdelningen att fokusera på strategi och proaktivt analysarbete.

Tar bort stuprör: En modern CFO inser att det inte räcker med separata, förvisso digitala, verktyg för de olika avdelningarna, om de inte sitter ihop. En modern CFO använder modern teknik för att koppla ihop de olika avdelningarna i sömlöst informationsflöden. Genom detta blir ekonomiavdelningen mer agil och kan på så sätt mycket lättare stödja de olika avdelningarna i sina ansträngningar att nå de uppsatta målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Se bortom klassiska KPI:er: En modern CFO och dess kollegor på ekonomiavdelningen kräver integrerade helhetslösningar för marknad, sälj, leverans och ekonomi för att kunna se bortom de klassiska KPI:erna. De kan se detta eftersom de digitala lösningarna gör det möjligt att både spåra och analysera data i realtid. Detta gör att ekonomiavdelningen kan se mönster som tidigare inte identifierats.

 

Det behöver nog inte ens sägas att en modern CFO har access till informationen var den än befinner sig tack vare mobil applikationer som ger en klar fördel framför konkurenterna.

Förslagsvis används den tid som blir tillgänglig för att analysera data och försöka svara på meningsfulla frågor för företaget som :

 

> Vilken typ av produkt är mest/minst lönsam ?

> Vilken typ av kunder är viktigast från en cash flow perspektiv ?

> Vad är kostnaden  för försäljningen och vad kostader det att förvärva en ny kund ?

> När får vi  slut på likvida medel ?

> Behöver vi påskynda eller bromsa olika saker för att inte riskera verksamheten ?

> etc.

 

En modern CFO är affärsdriven och kan svara på verksamhetsfrågor som : Hur många möten krävs i snitt för att stänga en affär ? Vad ligger försäljningskostnaden på ? Genom att veta dessa saker kan en CFO stödja Säljchefen i sin ansträngning att optimera säljprestationen.

En modern CFO kan också enkelt assistera VDn i styrelserummet och hjälpa VDn fatta rätt beslut från ett finansiellt perspektiv i frågor som :

> Ska vi adressera denna nya typ av kund ?

> Ska vi stoppa produktionen av en viss typ av produkt ?

> Ska vi sluta sälja en viss typ av tjänst och när ?

 

Dessa frågor kan te sig självklara och basala men i verkligheten är det tydligt att dessa fokusområden inte är inbyggda i DNA på alla som agerar CFOs.

 

… som är digital och agil.

För att kunna frigöra tid för att fokusera på den proaktivt analysen kräver en modern CFO en uppsättning digitala flöden och att informationen flödar fritt och helst automatiskt mellan avdelningar.

Så länge en CFO och andra personer på ekonomiavdelningen är inlåsta i tung administration och arbete med manuell datainsamling kommer mindre tid finnas över till att genomföra de proaktivt analyserna.

En modern CFO är därför uppkopplad och uppdaterad i realtid, på alla viktiga siffror och prognoser, var den än befinner sig.

En modern CFO kräver digitalisering, eftersom den vet att i det krävs en förmåga att både vara agil och att kunna fatta snabba beslut, för att överleva i den konkurrensutsatta omvärld de verkar i. DÅ kan inte för mycket tid läggas på att samla in data.

En modern CFO arbetar tätt ihop med sälj och marknad kring nyckel-KPIer som är viktiga att följa och känna till för att kunna avgöra om verksamheten presterar som den br för att nå de uppsatta tillväxtmålen.

 

Andreas LAlangas Blog image

 

Andreas Lalangas

VD & Grundare Salesbox

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.