Google Apps

Bli effektivare med vår Google plugin

Koppla enkelt dina favorit-appar från Google såsom Gmail, Kontakter, Kalender, Dokument och Drive till Salesbox.

salesbox-google-drive-and-docs-integration-on-ipad-pro-min

Google plugin för e-post

Med Salesbox Google plugin kan du göra det mesta av ditt arbete med Salesbox direkt från Gmail.

googlemail

Salesbox kontaktpanel i Gmail

Salesbox Google plugin visar automatiskt den Salesbox kontakt du fått e-post från så du snabbt kan se kontaktens status och tidigare kommunikation.

Arbeta med Salesbox från Gmail

Arbeta med försäljning, relationer och pipeline direkt från Gmail med Salesbox Google plugin.

Lägg till, uppdatera och ta bort anteckningar, aktiviteter, möten, dokument, leads och affärsmöjligheter på dina Salesbox kontakter direkt från Gmail.

Lägg till nya Leads från Gmail.

Lägg enkelt till nya Kontakter/Leads direkt från Gmail med Salesbox Google plugin.

Spåra all in-/utgående e-post från dina Salesbox konton & kontakter

Spara utvalda e-postmeddelanden och bilagor

Spara enkelt dina utvalda e-postmeddelanden och bilagor från Gmail till ett Konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet.

Spåra dina skickade e-post med Salesbox

Spåra enkelt din ut-/ingående e-post till dina Salesbox konton och kontakter.

Vill du veta om kontakten har läst din offert? Slå på mottagarspårningen.

Salesbox håller koll på när mottagaren dels öppnar e-posten och när bilaga öppnats.

Lägg till mötesinbjudningar

Lägg enkelt till dina mottagna mötesinbjudningar direkt på Salesbox kontakten och din Salesbox-kalender direkt från Gmail.

2-vägssynk med Google kalender, kontakter och aktiviteter

Salesbox gör din arbetsdag smidigare genom en tät integration med de vanligaste Google Apps du använder varje dag.

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min-3

2-vägssynk av kontakter

När du synkar mellan Salesbox och Google kontakter kommer alla förändringar du gör på dina Google kontakter automatiskt att synkas med Salesbox.

Alla förändringar du gör i Salesbox kommer också synkas tillbaka till Google kontakten.

2-vägssynk av kalender

Salesbox synkar automatiskt dina utvalda möten i Google kalendern.

Alla ändringar du gör i Google kalendern synkas direkt till Salesbox.

Alla ändringar du gör i Salesbox synkas också till Google kalendern.

1-vägssynk av aktiviteter

Salesbox synkar automatiskt med Google aktiviteter.

När du lägger till en aktivitet i Google synkas den automatiskt till Salesbox.

Google Docs och Google Drive direkt från Salesbox.

Det har aldrig varit enklare att arbeta med och hitta kundrelaterade dokument om du använder Google Drive och Google Docs.

salesbox-crm-document-folder-structure-mobile-min

Få en dokumentstruktur

Salesbox skapar automatiskt en gemensam mappstruktur på Google Drive och dina utpekade konton, kontakter och affärsmöjligheter.

salesbox-crm-create-google-docs-min

Arbeta med Google Docs

Arbeta med Google Drive direkt från Salesbox. Skapa och ändra Google dokument eller ladda upp valfritt dokument direkt från Salesbox.

salesbox-crm-document-mobile-device-min

Synkar din struktur

Skaffa en 2-vägssynk av dina dkument och struktur mellan Salesbox och Google Drive.

Det har aldrig varit enklare att arbeta med och hitta rätt kunddokument.