Hur man använder OneDrive med Salesbox

Med Salesbox OneDrive-koppling kan du skapa eller koppla dokument till företag, kontakter och affärer / orders. Dessa dokument lagras INTE i Salesbox, de visas bara i Salesbox som ikoner / länkar. Detta innebär att om kopplingen till OneDrive tas bort, kommer dokumenten inte längre att visas i Salesbox.

Salesbox skapar automatiskt en mappstruktur för varje företag, kontakt eller affär / order. Salesbox är också den enda leverantören som replikerar hela denna struktur till din OneDrive så att du får en lättnavigerad mappstruktur även där. Kopplingen är en tvåvägs-synkronisering så att du kan lägga till / skapa / redigera dokument från antingen Salesbox eller din lagring och den kommer att synkroniseras med båda.

Salesbox ser också till så att dokumentstrukturen ser likadan ut för alla Salesbox-användare i er OneDrive. Med Salesbox kan ni även skapa dokument direkt från Salesbox om du använder tillägget dokumentmallar i Salesbox.

Om ni är flera användare i ert Salesbox-konto rekommenderar vi att ni skapar ett speciellt OneDrive-konto för att hantera alla era kunddokument och att ni ger åtkomst till olika användare beroende på deras rättigheter / behov av att arbeta med dokument i Salesbox.

Koppla ihop OneDrive och Salesbox:

  1. Skapa ett speciellt dokumentkonto i OneDrive (t ex dokument@dindomän.xx) och anslut det till Salesbox från kugghjulet / integrationer i Salesbox.
  2. Gå till OneDrive så ser du en Salesbox-mapp på den översta nivån i OneDrive. Klicka på den mappen för att ställa in vilka användare i din organisation som ska kunna komma åt innehållet i Salesbox-mappen, helst alla användare med tillgång till Salesbox
  3. Ni kan nu börja lägga till dokument i företag, kontakter eller affärer / orders i Salesbox genom att klicka på “Lägg till” plustecken till höger i sidopanelen för ett visst företag, kontakt eller affär / order.
  4. För att läsa ett dokument, klicka på dokumentikonen på företaget, kontakten eller affären / ordern, klicka sedan på dokumentet och klicka sedan på “ögat”. Dokumentet öppnas nu i en ny flik i webbläsaren. (Alla användare som inte har fått läsrättigheter i mappen Salesbox på OneDrive kommer att uppmanas att logga in med uppgifterna för det anslutna dokumentkontot som du skapade i steg 1)
  5. Om ni även använder Salesbox e-Signering kommer ni att kunna spara era signerade dokument direkt till OneDrive genom att välja om det signerade dokumentet ska sparas på företaget, kontakten eller affären / ordern