kk

Hur du använder Google Apps plugins från Salesbox

Salesbox Gmail Google Drive Docs

Det här är en instruktionsartikel som beskriver hur du kopplar och arbetar med dina favorit-appar från Google (Gmail, Contacts, Calendar, Tasks, Google Docs, Google Drive & Chrome) i Salesbox.

 

Dataintegritet

Är du oroad över att vi kommer åt er data? Var inte det. Vi vare sig läser eller rör ert data när du kopplar din dokumentlagring, vi skapar enbart en Salesbox-mapp där alla dokument skapade eller uppladdade från Salesbox hamnar.

Salesbox kommer inte åt några andra mappar i din dokumentlagring. Vi lagrar inte heller era dokument i Salesbox så om du kopplar bort Google Drive kommer ni fortfarande ha kvar era dokument och mappar i Google Drive. Länkarna i Salesbox försvinner dock.

 

Hur ni länkar era Google Appar till Salesbox 

1: Klicka på kugghjuls-ikonen i botten av huvudmenyn.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Gå till Företagsinställningar och länka valfri dokumentlagring

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox & OneDrive stödjer enbart en företagsinloggning. Alla användare delar samma inloggning från Salesbox. Google, OneDrive for Business & Dropbox for business kräver även en personlig inloggning av varje enskild Salesbox-användare som ska kunna arbeta med dokumenthantering.

Salesbox kommer automatiskt att skapa en mappstruktur på konton, kontakter och affärsmöjligheter när ni klickar på dokument ikonen på ett enskilt konto/kontakt/affärsmöjlighet. Du kommer få mappar som heter E-post, Anteckningar, Offerter, Avtal och Presentationer. Ni kan enkelt lägga till nya och arbeta med era Google docs direkt från Salesbox.

Om ni använder en läsplattor kan ni även ta mötesanteckningar direkt på läsplattan med en Stylus-penna eller Apple pencil. Om ni gör det kommer dessa anteckningar sparas i anteckningsmappen på det specifika kontot, kontakten eller affärsmöjligheten.

4, 5, 6, 7: Länka era personliga Google konton

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4. Klicka på Mina inställningar

5. Länka ert Google konto för att få en 2-vägs synk med utvalda Kontakter, Kalenderposter, Aktiviteter.

6. Länka er lagring om ni använder Google Drive, OneDrive for Business or Dropbox for Business

7. Installera valfri e-post plugin för Gmail, Outlook eller Mac

 

Börja synka möten från Google-kalendern

Du kan lägga till möten både från Salesbox och Google-kalendern och få dessa 2-vägs synkade. Detta fungerar från alla enheter där du kan använda er Google kalender (Mac, iPhone, iPad, Android phone/tablet, PC).

Salesbox synkar automatiskt Beskrivning/Titel, plats, inbjudna, tid, datum och anteckningar.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du lägger till ett möte från Google kalendern vet inte Salesbox om vilket konto, kontakt eller affärsmöjlighet mötet tillhör. När du loggar in i Salesbox nästa gång kommer Salesbox därför lista de nya möten som lagt till via Google sedan du loggade in i Salesbox senast så det blir enkelt att knyta mötet till rätt konto, kontakt och eventuella affärsmöjlighet.

 

Hur du använder Salesbox Gmail plugin 

Efter att du installerat Salesbox Gmail plugin kommer du få en Salesbox panel till höger i Gmail. När du får e-post från kontakter i Salesbox kommer dessa kontakter visas i Salesbox-panelen.

Arbeta med Salesbox från Gmail

Du kommer att kunna lägga till anteckningar, leads, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter, kollegor till kontakten direkt från Gmail. Du kommer även att kunna läsa all information om kontakten direkt i Gmail. Detta gör det enkelt att utföra det mesta av ditt säljarbete direkt från Gmail med Salesbox plugin.

Lägg enkelt till nya kontakter/leads

Om du får e-post från en person som inte är kontakt i Salesbox kan du enkelt lägga till denna som en ny kontakt/lead genom en knapptryckning. Salesbox samlar automatiskt in all tillgänglig information i e-posten och från en eventuell signatur.

Automatisk loggning 

Med Salesbox plugin kommer då även få automatisk spårning av alla skickade/mottagna e-pst från kontakterna. För att se kommunikationsloggen gå till kommunikationshistoriken på den enskilda kontakten.

Spara utvalda e-postmeddelanden

Om du vill spara e-post, klicka bara på Spara e-postknappen för att spara både själva brevet plus eventuella bilagor till ett konto, kontakt eller affärsmöjlighet. Att det är sparat visas både i Kommunikationshistoriken samt dokumentmappen E-post på det specifika kontot, kontakten eller affärsmöjligheten.

VIKTIGT: För att kunna spara dina e-postmeddelanden måste ni ha kopplat er dokumentlagring.

Spåra mottagarens beteende (Öppnat brevet, klickat på länkar, öppnat bilagor)

Om du vill spåra när mottagaren har öppnat ditt brev, klickat på någon länk eller öppnat din bilaga, klicka på Spåra e-post knappen innan du skickar brevet. Detta är visas sedan med olika ikoner och tidstämplar i kommunikationshistoriken för kontakten. Detta är tex värdefullt när du skickat en offert. Då kommer du veta när mottagaren öppnat din offert och kan ta kontakt medan du är på kundens näthinna.

Hur du installerar Salesbox Lead plugin för Chrome

  1. Gå till Mina inställningar
  2. Klicka på installera Google Chrome plugin
  3. Installera Google Chrome plugin från Chrome store
  4. Klicka på den nya Salesbox ikonen som du hittar uppe till höger i din Chrome webbläsare för att logga in i Salesbox
  5. Gå till linkedIn och sök fram valfri roll eller företagstyp
  6. Klicka på Salesbox-liken di ser till höger i din Chrome webbläsare
  7. Sökresultatet från LinkedIn visas även Salesbox panel. Lägg till de kontakter du vill ha från listan
  8. Byt till företag i LinkedIns filter till vänster för att göra samma sak med företag

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

Om du lägger till en kontakt från LinkedIn kommer Salesbox även lägga till företaget som kontakten tillhör på LinkedIn.

Salesbox Chrome plugin kan även användas för att importera valfri kontakt du kan hitta på valfri webbsida, tex Eniro.se. Markera bara kontakten med musen och klicka på lägg till.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.