kk

how-to-use-microsoft-office-for-free

Hur du använder Microsoft plugins från Salesbox

Salesbox microsoft outlook office 365 OneDrive

Det här är en instruktionsartikel som beskriver hur du kopplar och arbetar med dina favorit-appar från Microsoft (Outlook web, Outlook Desktop, Contacts, Calendar, Tasks, Office 365 Docs, OneDrive & OneDrive for Business) i Salesbox.

 

Dataintegritet

Är du oroad över att vi kommer åt er data? Var inte det. Vi vare sig läser eller rör ert data när du kopplar din dokumentlagring, vi skapar enbart en Salesbox-mapp där alla dokument skapade eller uppladdade från Salesbox hamnar.

Salesbox kommer inte åt några andra mappar i din dokumentlagring. Vi lagrar inte heller era dokument i Salesbox så om du kopplar bort OneDrive for business kommer ni fortfarande ha kvar era dokument och mappar i OneDrive for business. Länkarna i Salesbox försvinner dock.

Hur ni länkar era Microsoft Appar till Salesbox 

1: Klicka på kugghjuls-ikonen i botten av huvudmenyn.

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Gå till Företagsinställningar och länka valfri dokumentlagring

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox & OneDrive stödjer enbart en företagsinloggning. Alla användare delar samma inloggning från Salesbox. Google, OneDrive for Business & Dropbox for business kräver även en personlig inloggning av varje enskild Salesbox-användare som ska kunna arbeta med dokumenthantering.

Salesbox kommer automatiskt att skapa en mappstruktur på konton, kontakter och affärsmöjligheter när ni klickar på dokument ikonen på ett enskilt konto/kontakt/affärsmöjlighet. Du kommer få mappar som heter E-post, Anteckningar, Offerter, Avtal och Presentationer. Ni kan enkelt lägga till nya och arbeta med era Office 365 dokument direkt från Salesbox.

Om ni använder en läsplattor kan ni även ta mötesanteckningar direkt på läsplattan med en Stylus-penna eller Apple pencil. Om ni gör det kommer dessa anteckningar sparas i anteckningsmappen på det specifika kontot, kontakten eller affärsmöjligheten.

4, 5, 6, 7: Länka era personliga Microsoft konton

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

4. Klicka på Mina inställningar

5. Länka ert Microsoft konto för att få en 2-vägs synk med utvalda Kontakter, Kalenderposter, Aktiviteter.

6. Länka er lagring om ni använder OneDrive for Business or Dropbox for Business

7. Installera valfri e-post plugin för Gmail, Outlook eller Mac

Börja synka möten från Outlook-kalendern

Du kan lägga till möten både från Salesbox och Outlook-kalendern och få dessa 2-vägs synkade. Detta fungerar från alla enheter där du kan använda er Outlook kalender (Mac, iPhone, iPad, Android phone/tablet, PC).

Salesbox synkar automatiskt Beskrivning/Titel, plats, inbjudna, tid, datum och anteckningar.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du lägger till ett möte från Outlook kalendern vet inte Salesbox om vilket konto, kontakt eller affärsmöjlighet mötet tillhör. När du loggar in i Salesbox nästa gång kommer Salesbox därför lista de nya möten som lagt till via Outlook sedan du loggade in i Salesbox senast så det blir enkelt att knyta mötet till rätt konto, kontakt och eventuella affärsmöjlighet.

Hur du använder Salesbox Outlook plugin 

Efter att du installerat Salesbox Outlook plugin kommer du få en Salesbox panel till höger i Outlook. När du får e-post från kontakter i Salesbox kommer dessa kontakter visas i Salesbox-panelen.

Arbeta med Salesbox från Outlook

Du kommer att kunna lägga till anteckningar, leads, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter, kollegor till kontakten direkt från Outlook. Du kommer även att kunna läsa all information om kontakten direkt i Outlook. Detta gör det enkelt att utföra det mesta av ditt säljarbete direkt från Outlook med Salesbox plugin.

Lägg enkelt till nya kontakter/leads

Om du får e-post från en person som inte är kontakt i Salesbox kan du enkelt lägga till denna som en ny kontakt/lead genom en knapptryckning. Salesbox samlar automatiskt in all tillgänglig information i e-posten och från en eventuell signatur.

Automatisk loggning 

Med Salesbox plugin kommer då även få automatisk spårning av alla skickade/mottagna e-postmeddelanden från kontakterna. För att se kommunikationsloggen gå till kommunikationshistoriken på den enskilda kontakten.

Spara utvalda e-postmeddelanden

Om du vill spara e-post, klicka bara på Spara e-postknappen för att spara både själva brevet plus eventuella bilagor till ett konto, kontakt eller affärsmöjlighet. Att det är sparat visas både i Kommunikationshistoriken samt dokumentmappen E-post på det specifika kontot, kontakten eller affärsmöjligheten.

VIKTIGT: För att kunna spara dina e-postmeddelanden måste ni ha kopplat er dokumentlagring.

Spåra mottagarens beteende (Öppnat brevet, klickat på länkar, öppnat bilagor)

Om du vill spåra när mottagaren har öppnat ditt brev, klickat på någon länk eller öppnat din bilaga, klicka på Spåra e-post knappen innan du skickar brevet. Detta är visas sedan med olika ikoner och tidstämplar i kommunikationshistoriken för kontakten. Detta är tex värdefullt när du skickat en offert. Då kommer du veta när mottagaren öppnat din offert och kan ta kontakt medan du är på kundens näthinna.

Sorry, the comment form is closed at this time.