kk

financialplanning

Hur ni blir det moderna rekryteringsbolaget

Det moderna rekryteringsbolaget

Många rekryteringsbolag upplever högtryck men vittnar samtidigt att det är svårt att arbeta effektivt. Många inser också att saker ramlar mellan stolarna och att det påverkar bolagets förmåga att både växa och leverera bra service.

För många består vardagen i att hoppa mellan flera olika verktyg samt att det är administrativt tungt att hålla kollegorna uppdaterade. Det gäller allt från försäljning till leverans och fakturering.

 

Vanligt arbetsflöde

Även om det för närvarande råder högtryck i rekryteringsbranschen finns det många konkurrenter och det gäller att ligga steget före.

Som rekryteringsbolag känner ni säkert igen er i bilden att er säljavdelning arbetar hårt för att fånga så många av uppdragen som möjligt.

När de fått in ett uppdrag får ni kanske möjligheten att fakturera en startavgift men det är inte förrän ni levererat och i vissa enskilda inte förrän rekryten blivit fast anställd som ni får fullt betalt för ert slit.

När uppdraget väl kommit in lämnas det även til rekryteringsavdelningen och där börjar ofta en researcher att leta efter lämpliga kandidater, ibland är det så många som 100 personer i det första urvalet. Dessa hittas ofta på LinkedIn, i andra datakällor och ibland i det egna nätverket.

När det första urvalet är framtaget ska uppdraget marknadsföras mot dessa och en första kvalificering genomföras. Denna kan ske via tex epost, telefonsamtal, inlägg på sociala medier etc.

När urvalet smalnat av till runt 20-25 personer är det dags att börja ringa och kvalificera vilka som är lämpligast att presentera som kandidater för kunden, skulle kunna vara runt 10 stycken.

Dessa 10 eller delar av dessa 10 ska sedan in i en formellt process med intervjuer, tester, referenstagning, förhandling och till slut avtalstecknande med en slutkandidat.

När detta är klart ska det återigen skickas en faktura och sedan löpande följas upp hur det går för kandidaten och eventuellt skickas en slutfaktura när kandidaten blir fast anställd.

 

Vanliga verktyg för att stödja rekryteringsbolaget

Om vi tar en titt på vilka verktyg som används genom ovanstående arbetsflöde blir det till slut flera olika stycken. Här är några vanliga

E-post

Telefon (samtal/sms)

Kalender

Dokument

Rekryterings-system

Landningssidor

E-post automationssystem för massbearbetning (ex. Mailchimp)

LinkedIn

Fakturerings/ekonomisystem

 

Vanliga problem

Mellan dessa verktyg finns ofta inga kopplingar utan det är manuell överföring som gäller. Det leder till…

 

– Saker som faller mellan stolarna. (Detta är mer förekommande ju högre tryck det är)

– Ineffektivt arbete, mycket tid går förlorad på manuell administration

– En inbyggd tröghet och långsamt beteende, vilket ger dålig service och att konkurrenter kan ligga steget före

– Dyra licens/systemkostnader

– Dålig eller obefintlig statistik

– Dålig inblick mellan sälj och leverans, kan inte effektivt stödja varandra

 

I vissa fall som t ex LinkedIn är licenskostnaden väldigt dyr. Det är bra att kunna söka fram potentiella kandidater men därefter finns det inget bra stöd eller struktur för att driva själva processen framåt med mail-utskick, samtal, aktiviteter, möten etc.

Det är även svårt att få en komplett spårbarhet på kommunikationen med både kandidater och beställaren.

Det är även svårt att bygga sin egen kandidat-databas på LinkedIn.

Om ni vill ligga steget före, vinna fler affärer och få fler nöjda kunder måste ni ta klivet in i det digitala rekryteringsflödet.

Ni kan vara säkra på att om inte ni gör det är det någon konkurrent som gör det.

Det är därför dags att tänka nytt och bli det moderna rekryteringsbolaget!

 

Hur kan vi bli det digitala och moderna rekryteringsbolaget?

För att bli det moderna rekryteringsbolaget bör målet vara att bli avsevärt effektivare och ge er själva chansen att ligga före konkurrenterna samt leverera ännu bättre service, genom digitalisering.

För att lyckas bli det moderna rekryteringsbolaget behöver ni knyta ihop de olika delarna av ert arbetsflöde (sälj, leverans, marknad och ekonomi) till ett gemensamt och sömlöst digitalt flöde. Där kan alla hålla koll på vad som hänt, händer och kommer hända i realtid.

 

Vilken effekt ger digitaliseringen i verkligheten?

Om ni inför en helhetslösning för att knyta ihop de viktiga arbetsflödena digitalt får ni flera effekter ganska snabbt.

 

I ett sådant flöde…

> minimeras risken för att saker ramlar mellan stolarna

> Effektiviteten mångdubblas

> Kontrollen på statistik ökar och ni kan fatta snabbare och bättre beslut

> Samarbetet mellan sälj och leverans ökar

> Servicen mot kund och kandidater ökar

 

I en sådan lösning arbetar det moderna rekryteringsbolaget

– Sälj med säljprocesser och kundrelationer

– Research med att bygga kandidat-databas

– Rekryterare med rekryteringsprocessen och kundrelationer

– Marknad med massutskick och inlägg på sociala medier

– Ekonomi med att godkänna automat-genererade fakturor vid givna milstolpar

 

Vilka system behöver primärt knytas ihop?

I en digital helhetslösning för det moderna rekryteringsbolaget bör ni knyta ihop följande system/plattformar. Dessa behöver samtidigt kopplas till en modern sälj/processplattform där processerna sköts i huvudplattformen.

– E-post och telefonsamtal

– E-postautomation

– LinkedIn för import av leads, befintliga kunder och kandidater

– Ekonomisystemet

– Sociala medier som LinkedIn/Facebook

 

Är det inte väldigt dyrt och tidskrävande att digitalisera?

Som tur är har teknikutvecklingen gått framåt och det behöver inte bli speciellt dyrt eller tidskrävande. Allt kan faktiskt skaffas till en fast kostnad, utan risk. Det är faktiskt till och med så att kostnaderna kan sänkas.

Det är också förvånansvärt billigt och snabbt, framförallt om det ställs i förhållande till den effekt som uppnås. Allt självklart beroende på vilken plattform som väljs för att knyta ihop de olika delarna med varandra.

Vi på Salesbox har en modern plattform som knyter ihop samtliga delar ni behöver för att bli effektiva och skalbara.

Salesbox sitter ihop med eposten, telefonen, Mailchimp, LinkedIn, ekonomisystem, dvs allt ni behöver, direkt “Out-of-the-box”. Om ni vill veta mer om hur ni kan få samma effekt som andra rekryteringsbolag vi hjälpt, ta kontakt så bokar vi in ett samtal.

 

Andreas LAlangas Blog image

 

Andreas Lalangas

VD & grundare Salesbox

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.