kk

AIM-Blog-How-to-embed-purpose-in-your-organisation

Marknadens mest flexibla säljtavla | CRM

AIM-Blog-How-to-embed-purpose-in-your-organisation

Salesbox CRM kommer paketerat med fyra olika typer av säljtavlor. Allt för att göra så flexibelt som möjligt och passa vilken typ av försäljning som ert företag kan tänkas arbeta med.

Vi vågar påstå att Salesbox ger er marknadens mest flexibla säljtavla.

 

De fyra olika typerna av säljtavlor/processer du kan välja att lägga till Salesbox är:

> Fasbaserad med sannolikheten bestämd automatiskt beroende på vilken fas affären ligger i

> Fasbaserad med sannolikheten bestämd manuellt av användaren

> Dynamisk att göra lista med sannolikheten bestämd automatiskt beroende på steg som bockats av

> Dynamisk att göra lista med sannolikheten bestämd manuellt av användaren

 

 

 

Vilken typ av säljtavla du föredrar beror på vilken typ av försäljning ni arbetar med.

 

Hur kan jag välja vilket typ av säljtavla min nya process ska vara?

Steg ett är att bestämma om det ska vara en klassisk fasbaserwd säljtavla eller en som pumicer mer om en att-göra-lista.

För att välja vilken typ, klicka på knappen som heter Fasbaserad och ställ in den på:

>  om du vill skapa en fasbaserad process (Detta är grundinställningen för nya processer)

> AV om du vill skapa en att-göra-lista typ av process

PastedGraphic-48

Nästa steg är att bestämma om processen ska bestämma sannolikheten på era kvalificerade affärer eller om ni vill att användarna ska ställa in sannolikheten manuellt.

För att välja om sannolikheten ska bestämmas av processen eller användaren, klicka på knappen som heter Manuell progress och ställ in den på:

>  om du vill att användaren ska bestämma progressen manuellt. Då kommer du se att procentsatserna försvinner i konfigurationsvyn för processen.

> AV om du vill att sannolikheten ska bestämmas av processen baserat på vilken fas den kvalificerade affären befinner sig i (fasbaserad) eller vilka steg som bockats av (att-göra-lista).

PastedGraphic-49

Vad kan jag se i min säljtavla?

För att öppna din säljtavla klicka på valet Säljtavla i huvud menyn* och då ser du två underkategorier:

> Okvalificerade affärer (Vissa kallar detta leads, prospects etc.)

> Kvalificerade affärer (Vissa kallar detta affärsmöjligheter, prospects, affärer etc)

 

(I grundinställningen är den Kvalificerade affärer som öppnas när du klickar på valet Säljtavla i menyn. Du kan dock ändra detta i Mina inställningar.)

* På de mobila Salesbox apparna visas Okvalificerade och Kvalificerade som två egna menyval.

 

Vad är skillnaden på Okvalificerade & Kvalificerade affärer?

I sektionen Okvalificerade affärer lägger du till affärer som ännu inte kvalificerats. Du kan koppla dessa till företag (konto) och/eller kontakter. Du kan prioritera dessa, sätta intresse, sätta deadline, lägga till anteckningar, aktiviteter, möten etc.

Du har med andra ord tillgång till allt du behöver för att kvalificera din potentiella affär enligt era specifika kriterier för att kvalificera potentiella affärer. Så fort du kvalificerat affären kan du

 

> Sätta den som klar (ej värd att arbeta vidare med) och affären kommer skickas till historiklistan

> Konvertera till en Kvalificerad affär och affären flyttas då till sektionen Kvalificerade affärer (vilken enskild säljtavla den visas i beror på vilken säljtavla/process den kopplats till)

> Konvertera till order, om du får en order direkt under kvalificeringen kan du hoppa över säljprocessen och göra om den okvalificerade affären till en order direkt.

Under Rapporter kan ni senare följa upp hur många av era okvalificerade affärer som görs om till kvalificerade affärer eller ordrar.

 

Hur kan jag se de olika kvalificerade affärerna om de ligger i olika säljtavlor/processer?

När du öppnar din säljtavla i läget kvalificerade affärer kommer du se en flik per säljtavla/process som du har pågående/kommande affärer kopplat till. Om du endast har kommande affärer kopplat till en säljtavla/process kommer du inte se några flikar.

För att se de kommande affärerna som är kopplade till en specifik säljtavla, klicka på fliken med samma namn som processen du vill titta på så visas alla kommande affärer i den processen.

Om din säljtavla är fasbaserad ser du de kommande affärerna grupperade per kolumn, baserat på vilken fas de befinner sig i.

PastedGraphic-57Om din säljtavla är av typen Att-göra-lista visas de kommande affärerna vertikalt. (Se nedan)

PastedGraphic-51

Hur kan jag välja säljtavla/process för mina kvalificerade affärer?

Du kan välja vilken process du ska använda på din nya kvalificerade affär när du lägger till den nya kvalificerade affären.

Du kan lägga till nya kvalificerade affärer på flera olika sätt i Salesbox:

> Genom att konvertera en okvalificerad affär till kvalificerad

> Genom att klicka på plusstecknet i sektionen för kvalificerad affärer i din säljtavla

> Genom att klicka på plusstecknet eller list menyn på ett konto eller kontakt

 

När du har öppnat formuläret för att “Lägga till en kvalificerad affär” kommer du se ett alternativ som heter Säljprocess. Klicka på den rullistan och välj vilken säljtavla/process du vill använda.

 

Hur knuffar jag fram affärer & sätter sannoolikheten?

Det beror på vilken typ av säljtavla/process som har valts för den enskilda kvalificerade affären.

 

Fasbaserad säljtavla med sannolikheten satt beroende på fas

Flytta affären framåt från säljtavlan

För att flytta fram affären, ta tag i den med muspekaren och flytta den till den fas du önskar.

Flytta affären framåt från affären öppnad i högerpanelen (och i de mobila apparna)

För att flytta fram affären, klicka på ikonen som heter Aktivitetsplan och klicka på den fas du vill lägga affären i.

Sätta sannolikheten

Sannolikheten sätts automatiskt och är beroende av vilken fas du lagt affären.

 

Fasbaserad säljtavla med sannolikheten bestämd av användaren

Flytta affären framåt från säljtavlan

För att flytta fram affären, ta tag i den med muspekaren och flytta den till den fas du önskar.

Flytta affären framåt från affären öppnad i högerpanelen (och i de mobila apparna)

För att flytta fram affären, klicka på ikonen som heter Aktivitetsplan och klicka på den fas du vill lägga affären i.

Sätta sannolikheten

Sannolikheten sätts manuellt genom att klicka på editera-ikonen ovanför affären i högerpanelen. När formuläret för att uppdatera en kvalificerad affär är öppnat hittar du ett val som heter Sannolikhet. Skriv in ditt värde där.

 

Att-göra-lista med sannolikheten bestämd av vilka steg som bockats av

Flytta affären framåt från säljtavlan

För att flytta fram affären, bocka av de steg du är klar med, i den ordning du önskar.

Flytta affären framåt från affären öppnad i högerpanelen (och i de mobila apparna)

För att flytta fram affären, öppna aktivitetsplanen och bocka av de steg du är klar med, i den ordning du önskar.

Sätta sannolikheten

Sannolikheten sätts automatiskt och är beroende av vilka steg du bockat av.

 

Att-göra-lista med sannolikheten bestämd av användaren

Flytta affären framåt från säljtavlan

För att flytta fram affären, bocka av de steg du är klar med, i den ordning du önskar.

Flytta affären framåt från affären öppnad i högerpanelen (och i de mobila apparna)

För att flytta fram affären, öppna aktivitetsplanen och bocka av de steg du är klar med, i den ordning du önskar.

Sätta sannolikheten

Sannolikheten sätts manuellt genom att klicka på editera-ikonen ovanför affären i högerpanelen. När formuläret för att uppdatera en kvalificerad affär är öppnat hittar du ett val som heter Sannolikhet. Skriv in ditt värde där.

 

Kan jag se mina kvalificerade affärer som en lista?

Du kan se affärer som ligger inlagda som både fasbaserade och Att-göra-listor som listor. Klicka bara på lista-ikonen ovanför säljtavlan för att skifta till listvyn.

PastedGraphic-53Du kan också markera dina kvalificerade affärer som favoriter. För att se dina favoriter, klicka på favoritstjärnan ovanför säljtavlan så visas endast dina favoriter.

PastedGraphic-55

 

Hur kan jag se alla kvalificerade affärer oavsett säljtavla/process?

Om du har kommande affärer som är kopplade till mer än en säljtavla/processkan du inte se alla affärer i en och samma säljtavla/processvy. Det beror på att de har olika faser eller steg.

 

För att se alla firer oavsett vilken process de hör till och sätta sannolikheten oavsett vilken process en affär hör till, gör så här:

  1. Klicka på List knappen
  2. Klicka på fliken som heter Alla

Nu ser du alla affärer oavsett vilken process de hör till. För att knuffa fram en enskild affär, öppna affären i högerpanelen och klicka på knappen aktivitetsplan. Markera därefter den fas eller de steg du önskar.

Om du har kvalificerade affärer i flera processer är denna vy även bra för att

> Sortera samtliga kvalificerade affärer

> Söka efter alla kvalificerade affärer enligt specifika kriterier

> Exportera alla kvalificerade eller vunna/förlorade affärer till Excel

 

Hur kan jag filtrera mina säljtavlor på tid?

Det är bara att välja den tidsperiod du linker titta på ovanför säljtavlan. Du kan välja på

> Dag

> Vecka

> Månad

> Kvartal

> År

> Alla

> Egen tidsperiod

Om du väljer något utom Alla kommer du kunna gå fram och tillbaka i tiden med de grå pilarna till vänster om tidsperiod-knapparna.

 

Hoppas detta förklarade hur vår flexibla säljtavla fungerar

The Salesbox team

 

Boka möte med Salesbox

Namn *

E-post *

Sorry, the comment form is closed at this time.