Att arbeta med säljtavlan ska vara enkelt för alla inblandade, både ledningen och säljarna. En solid, tillförlitlig, säljtavla är det bästa sättet att få kontroll på företagets försäljning. Säljtavlan ska göra det enkelt att följa upp försäljningen inom olika segment och tidsperioder samt

Många VD:ar känner sig klämda mellan krav från styrelsen och verkligheten på kontoret. De har ofta krav på att växa bolaget och arbetar hårt för att nå målen, men fastnar ibland i saker som inte ger företaget den nödvändiga tillväxten. Tillväxt kräver fokus och att