Salesbox sales academy

Salesbox erbjuder självutbildning och lärarledd säljutbildning online för att lära er hur modern försäljning fungerar

21-stegsprogrammet inom försäljning

21 inbyggda lektioner (Engelska)

Salesbox 21-stegsprogram inom försäljning (självutbildning) består av 21 lektioner. Utbildningen lär era användare hur modern försäljning fungerar och varje användare kan gå lektionerna när det passar deras individuella schema. Erbjud utbildningen till enskild eller flera av era användare.

Ledartavlan

Kolla upp progressen för varje enskild användare med ledartavlan för att se hur många lektioner varje användare blivit klar med.

Video och PDF

Varje lektion kommer i form av en video och en nedladdningsbar PDF. Låt varje användare bestämma själv hur de vill lära sig.

Kostnad

Varje deltagare betalar 240kr för att gå programmet och har tillgång till allt material under 12 månader direkt i Salesbox CRM.

Lärarledd utbildning online

Salesbox & 1000 steps

Salesbox och 1000 steps online säljutbildning går ihop för att hjälpa dig att prestera bättre, bli effektivare och i slutändan, sälja mer!

Den enda verktygslådan som behövs för att lyckas med sin försäljning i Salesbox

Att nå banbrytande resultat i försäljning kräver ingen speciell talang, det är en färdighet som kan läras. Precis som att spela ett musikinstrument eller förstå programmering, är det en färdighet som kräver behärskning över tid. Om du vill bygga en framgångsrik säljmodell som låter dig sälja mer effektivt än de flesta företagssäljare, är detta kursen för dig.