Vår kanban-baserade pipeline gör er fokuserade

Fokusera rätt

Lägg till ett datum för nästa åtgärd på varje enskild affär för att fokusera på nästa steg.

Använd Salesbox pipeline som en kanban-tavla för att fokusera på det som är viktigt nu.

Filtrera er pipeline på tid för att kontrollera vad ni ska vidta åtgärder på i dag, denna vecka, månad, kvartal etc.

Smart guidning

Få smarta påminnelser om ni halkar efter på enskilda affärer.

Salesbox CRM loggar kontinuerligt era säljcykeler för de senaste rullande 12 månaderna.

Få smarta insikter om hur många fler affärer ni behöver lägga till före vilket datum för att nå säljmålet.

Välj mellan 4 typer av pipelines

Fasbaserad – automatisk sannolikhet

Flytta fram affärerna genom olika faser genom dra & släpp. Sannolikheten för affären bestäms av vilken fas affären ligger i.

Att göra lista – automatisk sannolikhet

Flytta affären genom att bocka av stegen som är klara i valfri ordning. Sannolikheten bestäms av vilka steg som är klara.

Fasbaserad – manuell sannolikhet

Flytta fram affärerna genom olika faser genom dra & släpp. Sannolikheten för affären bestäms manuellt av användaren.

Att göra lista – manuell sannolikhet

Flytta affären genom att bocka av stegen som är klara i valfri ordning. Sannolikheten bestäms manuellt av användaren.

Separera era prospekt från era affärer

Kvalificera prospekts

Lägg till era prospekts i prosket-listan och börja kvalificera dessa.

Lägg till prospekts från LinkedIn, Outlook, Gmail, Mailchimp, .CSV och konvertera dem till affärer.

Under rapporter kan ni även se hur många prospekts som konverterar till affärer.

x

Affärer kräver fokus

Skapa fokus genom att bara lägga till kvalificerade prospekts bland affärer.

Detta förenklar och effektiviserar även ert dagliga arbete, er översikt och era uppföljningar.

Det gör det också tydligare vad som kräver ert fokus här och nu och minskar ert brus.

Vår pipeline stödjer även…

Sökningar

Sök efter affärer baserat på produkter, kunder, segment etc. Sök även i olika pipelines eller för olika kollegor etc.

Favoriter

Har ni några specialaffärer som ni vill fokusera lite extra på? Lägg till dem i era favoritlistor för att snabbt få tillgång till dessa.

Excel-exporter

Sök & filtrera er pipeline som ni vill och exportera till Excel. Exportera både kommande affärer och stängda ordrar för en viss period.