Smart guidning

En smart kundplattform

Salesbox är en smart kundplattform som hjälper dig fokusera på de rätta aktiviteterna.

Med en smart kundplattform får du även hjälp med att förstå vad som ska göras, prioriteras och vad som krävs för att nå målet.

SMART CRM iPAD ACTIVITY

Lär känna dig

Salesbox är en smart kundplattform som lär sig både din personliga och företagets prestation över tiden. Salesbox skapar skräddarsydd hjälp och prognoser samt analyserar din personliga situation, bara för dig.

Anpassar sig till dig

Eftersom Salesbox är en smart kundplattform fungerar Salesbox som ett guidande säljstöd. Salesbox anpassar sig automatiskt till din och företagets unika prestation och situation.

Minimera dubletterna

Salesbox minimerar antalet dubbletter genom intelligenta kontroller när nya konton och kontakter läggs till. Genom att reducera antalet dubbletter blir det enklare att följa upp hur enskilda konton och kontakter presterar.

Group 20
settings
Group 21

Skaffa koll på siffrorna

Salesbox anger vilka av dina affärsmöjligheter som är prioriterade och hur många du saknar före ett visst datum för att nå periodens säljmål.

Med Salesbox blir ditt GAP tydligt även på dagsnivå. Du kan enkelt se vad som krävs av dig eller ditt team. Med Salesbox rapporter får du träffsäkra sälj-, omsättnings-, vinst- och marginalprognoser.

Dela och följ upp

Du kan enkelt följa upp vilka konton, kontakter, produkter eller produktgrupper som ger er mest försäljning, omsättning eller vinst. Följ upp ditt teams prestationer, arbetsbelastning och kapacitet.

Titta på enskilda eller kombinerade rapporter. Spara dina favoritrapporter personligen eller dela med kollegorna. Allt tillgängligt via både via dator och mobila enheter.

Snabbt och enkelt

Med Salesbox får du ett stort antal fördefinierade mätare och diagram. För alla rapporter och mätare anger du bara tidperiod och nivå (person, avdelning eller hela företaget).

En smart kundplattform gör att du sparar ett stort antal timmars arbete med att förbereda rapporter eftersom det endast tar sekunder att få fram rätt rapport. Eftersom alla har tillgång till allt på både dator och mobila eneheter behöver ingen vänta på att få rapporter skickade till sig. Om ni trots allt vill ha rapporterna i MS Excel kan ni enkelt exportera valfria rapporter.

Inbyggd guidning ger dig smarta prognoser och kontroll över era framsteg i realtid.

Intelligent säljstatistik ger er konstant kontroll över vad som krävs för att nå just ert mål.

Få svar

Med en smart kundplattform som Salesbox får ni svaren på alla Pipeline-frågor på några få sekunder.

Ni får 24/7 scanning och analysering av er pipeline. Salebsox jämför er pipeline och era säljmål så ni vet på både individ och teamnivå vad som behöver göras för att både nå och slå era mål.

Vilka kunder levererar

Få kunskap om vilka personer på era största konton som levererar er försäljning och era vinster. Detta kan vara avgörande för er tillväxt.

Salesbox ger er 24/7-kontroll över hur stora affärer era affärskontakter gör och hur lång tid de tar på sig att göra affärer med er. NI får också en jämförelse av era enskilda konton och kontakter samt hur de går gentemot snittet av era kunder på ett antal olika KPIer.

Era KPIer på en silverbricka

Salesbox ger er kunskap om hur era konton och kontakter presterar jmfört med föregående år, om de levererar mot era marginalmål, hur de levererar jämfört med varandra, hur ni kommunicerat historiskt och vilken aktivitetsnivå ni haft på det enskilda kontot eller kontakten.

Smart CRM