Anpassa Salesbox själv efter ert behov

d

Fördefinierade värden

Ange era egna branscher, kontakttyper eller något annat datavärde ni hittar i Salesbox rullistor? Lägg till, uppdatera eller ta bort datavärden för att anpassa Salesbox efter era affärsbehov och sökmönster.

d

Egna kategoriseringar

Det har aldrig varit så enkelt att skapa en anpassad kategoriseringsstruktur. Lägg till nya datafält av typen text, nummer, textbox, rullgardin, radioknappar, hashtag, URL eller datum till vilken objekttyp ni vill. Allt är gjort på några minuter. Nämnde vi att dessa fält också är möjliga att importera till och naturligtvis är de även sökbara.

d

Era egna processer

Finjustera era arbetsprocesser för er försäljning, prospektering eller leverans. Lägg till en ny eller uppdatera en befintlig process på nolltid. Den tid det tar är den tid ni lägger på att diskutera och bestämma hur ni ska arbeta, inte att uppdatera Salesbox.

d

Användarupplevelsen

Vi är alla unika. Varför ska vi då tvingas ha samma upplevelse oavsett vad vi fokuserar på? Med Salesbox kan varje enskild användare anpassa sin huvudmeny, startsida och hur information presenteras på kontakter, företag, affärer etc. Allt för att passa individens behov.

Kom igång snabbare med branschmallar

Använd Salesbox standard eller en fördefinierad branschmall

90

Snabbare setup

80

Kortare införande

80

Högre användning

Varje branschmall inkluderar…

Processer

Salesbox levereras med en eller flera fördefinierade branschspecifika processer som enkelt kan modifieras och kompletteras.

Kategoriseringar

Salesbox levereras med en fördefinierad uppsättning extra branschspecifika datafält och dropdown-värden som också kan modifieras.

Produkter / Tjänster

Salesbox levereras med en fördefinierad uppsättning branschspecifika produktgrupper, produkttyper och produkter som enkelt kan modifieras och utökas.

Allt är färdigt, lägg bara till ert data via en fil-import eller LinkedIn & LeadClipper

Försäkring

Få en färdig och relevant struktur för att snabbt kunna få kontroll på alla era prospekt. Kommunicera rätt till rätt personer och bygg varma ringlistor med personliga massmejl via Office365 eller Google för att öka er avsluts-frekvens. Det har aldrig varit så effektivt att prospektera och hålla koll på alla förlängningar.

Saas

Mallen innehåller en färdig process för nyförsäljning och en process för förlängningar, ett påbörjat artikelregister och en utökad informationsstruktur för att underlätta och effektivisera er prospektering, försäljning och hantering av befintliga kunder.

Bil-/Fordonshandlare

Arbeta i olika processer för nya och befintliga kunder och få en tydlig överblick. Skaffa en färdig struktur för att hålla reda på vilken kund som kör vad, vem som köper av vilken handlare, när löper avtal ut och vilka kunder kräver ramavtal. Använd mallen för både företags- och privatförsäljning.

Med denna mall får ni processer för nyförsäljning, sälj till befintlig kund och förlängningar av befintliga uppdrag. Ni får även ett påbörjat produktregister så ni kan lägga in alla era konsulter. Ni får även en beläggningsrapport för att se både vad som är bokat och vad som är på gång per konsult.

B2B Konsumentelektronik

Mallen innehåller en färdig process för nyförsäljning, en process för förlängningar, ett påbörjat artikelregister och en utökad informationsstruktur för att underlätta och effektivisera er prospektering, försäljning och hantering av befintliga kunder.

Juridik

Förutom att använda Salesbox för att få in nya klienter kommer Salesbox juridiska mall med färdiga processer för tvister, skiljedom och brottmål. Utöver det får ni även en färdig informationsstruktur. Med Salesbox kan ni få kontroll på alla era klienter, ärenden och er kommunikation i en gemensam yta.

Finans / Investeringar

Ersätt era Excel-listor och klassificera enkelt era olika typer av investerare och vad de är fokuserade på. Arbeta med riktad kommunikation och inbjudningar via personlig masskommunikation för att snabbt få fram relevanta investerare för respektive investeringsobjekt. Skaffa även en tydlig överblick över hur investeringsobjekten knuffas framåt genom Salesbox färdiga investeringsprocess.