Fokus på nyckelrollerna ger tillväxt

Väx företaget tillsammans genom att öppna upp samarbetet mellan olika roller i företaget.

Försäljningschef

Får enkel kontroll över vad som är viktigt nu och hur företaget och olika teammedlemmar presterar.

 • Kontroll & gamification
 • Ökade aktivitetsnivåer
 • Tydlig prestationsöverblick

Viktiga KPI:er

 • Pipeline / Vunna affärer
 • Samtals-/Mötesnivåer
 • Skapade affärer/prospekts

Säljare/KAM

Struktur för prospektering, boka möten, flytta och stänga affärer. All kommunikation loggad och inga detaljer förlorade. 

 • Effektiv prospektering
 • Smarta påminnelser/möteshantering
 • Minimal säljadministration

Viktiga KPI:er

 • Samtal / Möten
 • Skapade affärer
 • Vunnen försäljning

Säljsupport

Komplett stöd för effektiv prospektering och klassificering av nya prospekts för att stödja sälj och marknad.

 • Effektiv prospektering från olika källor
 • Snabb klassificering av prospekts
 • Enkelt att dela ut till säljare

Viktiga KPI:er

 • Skapade prospekts
 • Antal samtal
 • Bokade möten

Marknad

Komplett stöd för att skapa egna klassificeringar och segment för att underlätta marknads- och kundkommunikationen.

 • Anpassade klassificeringar och segmentering
 • Följ upp skapade prospekts
 • Hur presterar olika kampanjer

Viktiga KPI:er

 • Skapade prospekts
 • Kampanjutfall 

Gemensam data ger tillväxt

90

Mer samarbete, transparens & fokus med Salesbox CRM

Leverans

Assistera sälj och kundansvariga med nya prospekts och relevant information för att underlätta och effektivisera arbetet med att växa befintliga kunder. 

 • Milstolpar & leveransprocesser
 • Komplett interaktionslogg
 • Identifiera & tilldela prospekts
 • Insikt i kommande leveranser

Viktiga KPI:er

 • Skapade prospekts
 • Nådda milstolpar

Ledning/chefer

En tydligt överblick på hur företaget presterar och om leveransteamet också använder Salesbox hur olika leveranser går.

 • Överblick på hur försäljningen går
 • Hur säljer olika produkter/tjänster
 • Insikter i kommande leveranser

Viktiga KPI:er

 • Pipeline
 • Vunnen försäljning
salesbox-crm

Ekonomi / HR

Enkel kontroll på kommande affärer, försäljning och omsättning. Beräkna provisioner baserat på utfall. 

 • Enkel insikt i affärer & omsättning
 • Stöd för provisionsberäkningar
 • Ekonomisk framförhållning

Viktiga KPI:er

 • Vunnen/kommande försäljning
 • Vunnen/kommande omsättning