Träffsäkra säljprognoser

Lindon Leader / Graphic Designer At Spotify

TRÄFFSÄKRA SÄLJPROGNOSER GER TRYGGHET

Salesbox träffsäkra säljprognoser tar bort gissningsarbetet från säljet och låter er fokusera på de aktiviteter som leder till avslut.

Eftersom Salesbox automatiskt räknar ut viktningen av varje affärsmöjlighet baserat på vilka aktiviteter som är klara ger det er mer träffsäkra säljprognoser och rapporter.

Salesbox agila säljprocesser gör det även möjligt för er att linjera ert arbetssätt med varje enskild kunds inköpsprocess.

Salesbox SMART CRM SALES

Ligg nära kunden

Med Salesbox agila säljprocesser kan du linjera ditt arbetssätt med varje enskild kunds inköpsprocess och ska den bästa möjliga kundupplevelsen för dina kunder.

Genom att arbeta utifrån din enskilda kunds perspektiv och inte ert interna perspektiv ökar ni service nivån och chansen att vinna era affärer. Det ger er även bättre kontroll och mycket mer träffsäkra säljprognoser.

Salesbox håller koll

Salesbox processer håller koll på er progress och hur många möten som krävs för att vinna affärer.

Med Salesbox säljprocesser kan ni enkelt utbilda/guida kollegorna hur de ska arbeta i varje steg. Ni kan även ange vilket beteende de bör använda för varje steg. Salesbox lär sig ert framgångsrecept och optimerar processen över tiden.

Resultatet: Mer träffsäkra säljprognoser.

Dela era processer

Skapa era personliga arbetssätt, som passar just er. Skapa så många processer som ni behöver och dela dessa med kollegorna.

Fördefiniera säljprocesser för olika produktgrupper eller välj vilken process som ska användas på varje unik affärsmöjlighet.

Salesbox pipeline säljtavla

Verklighetsbaserade processer

Med Salesbox kan ni skapa era processer på några få minuter. Skaffa säljprocesser som linjerar med verkligheten för era säljare, vad de säljer och till vem de säljer.

TRADITIONELLA SÄTTET

Swedish-Traditional-salesprocess

TRÄFFSÄKRA SÄTTET

Swedish-Accurate-salesprocess

Ändra inte status, bocka av aktiviteter!

Traditionella processer fungerar för i en statisk omgivning som en produktionslina på en fabrik, där du har 100% kontroll från start till mål och måste flytta framåt enligt ett fördefinierat flöde.
I sälj fungerar inte det, eftersom sälj verkar i en dynamisk omgivning.

Att flytta fram hela affärsmöjligheten från en status till en annan ger dig inte den träffsäkerhet du behöver i dina säljprognoser.

För att ge dig träffsäkra säljprognoser hjälper Salesbox dig att fokusera på de nödvändiga aktiviteterna för att vinna affären, inte tvinga dig att utföra dessa i en fördefinierad ordning som inte passar den enskilda kunden.

Skaffa tillförlitliga prognoser

Välj vilken säljprocess som passar bäst att användas för varje enskild affärsmöjlighet. Arbeta på bästa möjliga sätt med dina affärsmöjligheter. Vi vill ge dig de mest träffsäkra säljprognoserna, oavsett vad du säljer och till vem du säljer.

Adaptiva processer

Salesbox inbyggda intelligens anpassar säljprocesserna över tiden. Salesbox lär sig hur de används för att säkerställa att ni upprepar ert framgångsbeteende.

Automatiska aktivieter

Salesbox håller koll på era affärer åt er. Salesbox skapar automatiska aktiviteter när ni halkar efter och föreslår vad ni ska fokusera på. När du är klar med en aktivitet är det bara att bocka av den och gå vidare till nästa lämpliga aktivitet, baserat på den unika kundsituationen.

Om ni inte går vidare kommer Salesbox flytta aktiviteten till den öppna att-göra-listan så aktiviteten inte faller mellan stolarna.

Få förslag

Ovanpå allt detta presenterar Salesbox förslag på dina nästa steg på varje unik affärsmöjlighet. Med Salesbox behöver ni inte fundera på vad nästa steg är, utan kan fokusera på att exekvera. Salesbox kommer:

  • Ge er automatiska aktiviteter
  • Visa vilka aktiviteter som är klara och vilka som är kvar
  • Hjälpa er att fokusera på rätt affärsmöjligheter
clipboard